Pages Icon
Dự án, công trình
Tên dự án : Chung cư Bình Trị Đông
Năm thực hiện: 2011-2013
Tổng mức đầu tư: 232.000 triệu đồng
Địa điểm: Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích khu đất: 5.824 m2
Diện tích xây dựng: 2.172 m2
Diện tích sàn xây dựng: 30.521 m2
Quy mô: 01 tòa - 25 tầng
Design-build by Xuan Mai Corp