Pages Icon
Dự án, công trình
Tên dự án : Chung cư cho CBNV nhà máy Bê tông Xuân Mai
Năm thực hiện: 2005 -2007
Tổng mức đầu tư: 194.179 triệu đồng
Địa điểm: Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội
Diện tích khu đất: 13.879 m2
Diện tích xây dựng: 5.425 m2
Quy mô
05 tòa - 5 tầng: 514,1 m2/ nhà
01 tòa - 9 tầng: 1.020 m2/ nhà
02 tòa - 11 tầng: 917 m2/ nhà
Design-build by Xuan Mai Corp