Pages Icon
Dự án, công trình
Tên dự án : Chung cư TNT Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Năm thực hiện: 2006 - 2013
Tổng mức đầu tư: 548.228 triệu đồng
Địa điểm: TP Vĩnh Yên, Tình Vĩnh Phúc
Diện tích khu đất: 38.028,6 m2
Quy mô
04 tòa - 5 tầng: 10.500 m2 TDT
02 tòa - 11 tầng: 19.239 m2 TDT
02 nhà - 9 tầng: 45.502 m2 TDT
59 căn hộ liền kề: 15.219 m2 TDT
Khu dịch vụ công cộng 935 m2
Design-build by Xuan Mai Corp