Pages Icon
Dự án, công trình
Tên dự án : Khu nhà ở xã hội phường Bửu Long
Năm thực hiện: 2010 - 2015
Tổng mức đầu tư: 74.800 triệu đồng
Địa điểm: Phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Diện tích khu đất: 6.508,8 m2
Diện tích xây dựng: 2.825 m2
Tổng số căn hộ: 184 căn
Quy mô: 05 tòa - 5 tầng
Design-build by Xuan Mai Corp