Pages Icon
Dự án, công trình
Tên dự án : Chung cư TNT Kiến Hưng
Năm thực hiện: 2010 2012
Tổng mức đầu tư: 621.466 triệu đồng
Địa điểm: Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Quy mô03 tòa - 19 tầng: 514,1 m2/ nhà
Tòa 19T3: DT XD: 1.763 m2 - DT sàn XD: 28.574 m2
Tòa 19T5: DT XD: 1.070 m2 - DT sàn XD: 21.610 m2
Tòa 19T6: DT XD: 1.840 m2 - DT sàn XD: 36.640 m2
Design-build by Xuan Mai Corp