Pages Icon
Dự án, công trình
Tên dự án : Chung cư Ngô Thì Nhậm, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Năm thực hiện: 2008 - 2010
Tổng mức đầu tư: 708.955 triệu đồng
Địa điểm: đường Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Diện tích khu đất: 6.678,4 m2
Diện tích xây dựng: 4.110 m2
Dất cây xanh và giao thông: 2.568 m2
Diện tích sàn: 99.396 m2
Quy mô
Tòa nhà TNT CT1 - 25 tầng và 1 tầng hầm
Tòa nhà TNT CT2 - 25 tầng và 2 tầng hầm
Design-build by Xuan Mai Corp