Pages Icon
Dự án, công trình
Tên dự án : Xuân Mai Tower - CT2 Tô Hiệu
Năm thực hiện: 2011 - 2014
Tổng mức đầu tư: 1.004.330 triệu đồng
Địa điểm: Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Diện tích khu đất: 5.930 m2
Diện tích xây dựng: 3.437 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 76.000 m2
Tổng số căn hộ: 550 căn
Quy mô02 tòa - 25 tầng căn hộ - 4 tầng TMDV - 1 tầng kỹ thuật - 1 tầng tum - 2 tầng hầm (10.734 m2)
Design-build by Xuan Mai Corp