Công bố thông tin
09.07.2019

Thông báo về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cầu tư và Xây dựng Xuân Mai

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cầu tư và Xây dựng Xuân Mai
Tải về
05.07.2019

Công bố thông tin giao dịch CP của Bà Nguyễn Bảo Ngọc

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công bố thông tin giao dịch CP của Bà Nguyễn Bảo Ngọc
Tải về
05.07.2019

Công bố thông tin giao dịch CP của Ông Nguyễn Đức Ứng

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công bố thông tin giao dịch CP của Ông Nguyễn Đức Ứng
Tải về
05.07.2019

Công bố thông tin giao dịch CP của CTTNHH Khải Hưng

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công bố thông tin giao dịch CP của CTTNHH Khải Hưng
Tải về
28.06.2019

Thông báo việc chuyển dữ liệu đăng kí, lưu kí chứng khoán XMC từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng kí giao dịch Upcom

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo việc chuyển dữ liệu đăng kí, lưu kí chứng khoán XMC từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường đăng kí giao dịch Upcom
Tải về