Công bố thông tin
19.08.2019

Giải trình chênh lệch trước và sau kiểm toán hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Giải trình chênh lệch trước và sau kiểm toán hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019
Tải về
14.08.2019

Công căn 419 giải trình chậm công bố thông tin theo CV 1165-HNX

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công căn 419 giải trình chậm công bố thông tin theo CV 1165-HNX
Tải về
24.07.2019

Thông báo giao dịch cổ phiếu Công ty TNHH Khải Hưng lần 3

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo giao dịch cổ phiếu Công ty TNHH Khải Hưng lần 3
Tải về
18.07.2019

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Bảo Ngọc

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Bảo Ngọc
Tải về