Công bố thông tin
08.09.2021

Thông báo bổ nhiệm nhân sự Giám đốc Công ty XMB

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về thông báo bổ nhiệm nhân sự Giám đốc Công ty XMB
Tải về
03.08.2021

Báo cáo sử dụng vốn phát hành tăng vốn điều lệ 2010

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về báo cáo sử dụng vốn phát hành tăng vốn điều lệ 2010
Tải về
26.07.2021

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021
Tải về
26.07.2021

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2021
Tải về
13.07.2021

Thông báo thay đổi Giấy phép kinh doanh lần thứ 28

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về thông báo thay đổi Giấy phép kinh doanh lần thứ 28
Tải về
07.07.2021

Thông báo thay đổi Giấy phép kinh doanh lần thứ 27

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về thông báo thay đổi Giấy phép kinh doanh lần thứ 27
Tải về
02.07.2021

Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán
Tải về
21.05.2021

Thông báo báo cáo kết quả giao dịch CP Công ty TNHH Khải Hưng

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo báo cáo kết quả giao dịch CP Công ty TNHH Khải Hưng
Tải về
05.05.2021

Công bố thông tin về việc góp vốn thành lập Công ty CP Xuân Mai Vĩnh Phúc

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công bố thông tin về việc góp vốn thành lập Công ty CP Xuân Mai Vĩnh Phúc
Tải về
11.03.2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Tải về
08.03.2021

Công bố thông tin nghị quyết HĐQT chốt ngày đăng kí cuối cùng ĐHĐCĐ năm 2021

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công bố thông tin nghị quyết HĐQT chốt ngày đăng kí cuối cùng ĐHĐCĐ năm 2021
Tải về