Công bố thông tin
19.07.2012

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh Láng - Hòa Lạc

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh Láng - Hòa Lạc
Tải về
18.07.2012

Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2012

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2012
Tải về
14.03.2012

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
Tải về
13.02.2012

Nghị Quyết Hội đồng quản trị tháng 10

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về nghị quyết Hội đồng quản trị tháng 10
Tải về
14.01.2012

Thông báo bổ nhiệm kế toán trưởng mới

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo bổ nhiệm kế toán trưởng mới
Tải về
10.01.2012

Vinaconex Xuân Mai thành lập chi nhánh tại Xuân Mai

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo Vinaconex Xuân Mai thành lập chi nhánh tại Xuân Mai
Tải về