Công bố thông tin
14.03.2012

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn
Tải về
13.02.2012

Nghị Quyết Hội đồng quản trị tháng 10

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về nghị quyết Hội đồng quản trị tháng 10
Tải về
14.01.2012

Thông báo bổ nhiệm kế toán trưởng mới

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo bổ nhiệm kế toán trưởng mới
Tải về
10.01.2012

Vinaconex Xuân Mai thành lập chi nhánh tại Xuân Mai

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo Vinaconex Xuân Mai thành lập chi nhánh tại Xuân Mai
Tải về