Công bố thông tin
24.01.2022

Công bố thông tin hủy thực hiện chào mua công khai cổ phiếu Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về công bố thông tin hủy thực hiện chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú
Tải về
04.01.2022

Công bố thông tin bổ nhiệm PTGĐ đối với ông Nguyễn Minh Đức

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về công bố thông tin bổ nhiệm PTGĐ đối với ông Nguyễn Minh Đức
Tải về
31.12.2021

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện chào mua CP Công ty CP Xuân Mai Đạo Tú

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện chào mua CP Công ty CP Xuân Mai Đạo Tú
Tải về
31.12.2021

Bản công bố thông tin chào mua công khai cổ phần Công ty CP Xuân Mai Đạo Tú

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về bản công bố thông tin chào mua công khai cổ phần Công ty CP Xuân Mai Đạo Tú
Tải về
17.11.2021

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của Ông Đinh Viết Long

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của Ông Đinh Viết Long
Tải về
16.11.2021

Công văn về việc XMC không được tham gia đấu thầu tại Quảng Ninh

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo công văn về việc XMC không được tham gia đấu thầu tại Quảng Ninh
Tải về
16.11.2021

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của Bà Lê Thị Ngọc Diệp

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của Bà Lê Thị Ngọc Diệp
Tải về
10.11.2021

Báo cáo kết quả giao dịch Ông Bùi Khắc Sơn và Ông Kim Mạnh Hà

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về báo cáo kết quả giao dịch Ông Bùi Khắc Sơn và Ông Kim Mạnh Hà
Tải về
29.10.2021

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của Ông Kim Mạnh Hà và Ông Bùi Khắc Sơn

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của Ông Kim Mạnh Hà và Ông Bùi Khắc Sơn
Tải về
14.10.2021

Công bố thông tin Quyết định xử phạt thuế

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về công bố thông tin Quyết định xử phạt thuế
Tải về
08.09.2021

Thông báo bổ nhiệm nhân sự Giám đốc Công ty XMB

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về thông báo bổ nhiệm nhân sự Giám đốc Công ty XMB
Tải về
03.08.2021

Báo cáo sử dụng vốn phát hành tăng vốn điều lệ 2010

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về báo cáo sử dụng vốn phát hành tăng vốn điều lệ 2010
Tải về