Công bố thông tin
22.04.2019

Thông báo nghỉ chế độ Hưu trí đối với ông Đặng Hoàng Huy - UV HĐQT

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo nghỉ chế độ Hưu trí đối với ông Đặng Hoàng Huy - UV HĐQT
Tải về
13.04.2019

Thông báo giao dịch CP của cổ đông lớn Nguyễn Thị Thu Huyền chuyển Nguyễn Phương Lan

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Thông báo giao dịch CP của cổ đông lớn Nguyễn Thị Thu Huyền chuyển Nguyễn Phương Lan
Tải về