Công bố thông tin
19.01.2023

Bảng cung cấp thông tin về quản trị Công ty năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Bảng cung cấp thông tin về quản trị Công ty năm 2022
Tải về
19.01.2023

Danh sách cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Danh sách cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2022
Tải về
19.01.2023

Báo cáo quản trị Công ty năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo quản trị Công ty năm 2022
Tải về
13.01.2023

Công bố thông tin về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công bố thông tin về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
Tải về
10.01.2023

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Công ty TNHH Khải Hưng

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Công ty TNHH Khải Hưng
Tải về
10.01.2023

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Bà Nguyễn Minh Trang

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Bà Nguyễn Minh Trang
Tải về
26.12.2022

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu Công ty TNHH Khải Hưng

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu Công ty TNHH Khải Hưng
Tải về
26.12.2022

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu Bà Nguyễn Minh Trang

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu Bà Nguyễn Minh Trang
Tải về
22.11.2022

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Công ty TNHH Khải Hưng

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Công ty TNHH Khải Hưng
Tải về
21.11.2022

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ông Bùi Khắc Sơn

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ông Bùi Khắc Sơn
Tải về
09.11.2022

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của Công ty Khải Hưng

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của Công ty Khải Hưng
Tải về
09.11.2022

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của Ông Bùi Khắc Sơn

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của Ông Bùi Khắc Sơn
Tải về