Báo cáo tài chính
15.11.2018

Báo cáo tài chính Công ty mẹ 9 tháng năm 2018

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính Công ty mẹ 9 tháng năm 2018
Tải về
03.10.2018

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2018 đã kiểm toán

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2018 đã kiểm toán
Tải về
20.09.2018

Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng đầu N2018 đã kiểm toán

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng đầu N2018 đã kiểm toán
Tải về
27.08.2018

Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2018 Công ty mẹ

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2018 Công ty mẹ
Tải về
07.08.2018

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018
Tải về
26.05.2018

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1 năm 2018

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1 năm 2018
Tải về
26.05.2018

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 năm 2018

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 năm 2018
Tải về
02.04.2018

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017
Tải về
30.03.2018

BCTC hợp nhất trước kiểm toán Năm 2017

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về BCTC hợp nhất trước kiểm toán Năm 2017
Tải về
29.03.2018

Báo cáo tài chính riêng đã được Kiểm toán Năm 2017

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính riêng đã được Kiểm toán Năm 2017
Tải về
21.03.2018

Báo cáo tài chính Công ty mẹ trước kiểm toán năm 2017

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo tài chính Công ty mẹ trước kiểm toán năm 2017
Tải về
09.02.2018

Báo cáo quản trị 06 tháng cuối năm 2017

Kính gửi Quý Cổ đông, Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về Báo cáo quản trị 06 tháng cuối năm 2017
Tải về