22.03.2021

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp, lắp đặt cửa gỗ tòa nhà NO-DV03" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp, lắp đặt cửa gỗ tòa nhà NO-DV03" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội
18.03.2021

Thư mời chào giá gói thầu: "Thi công sơn bả trong và ngoài nhà tòa nhà NO-DV03" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội

Thư mời chào giá gói thầu: "Thi công sơn bả trong và ngoài nhà  tòa nhà NO-DV03" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội
15.03.2021

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp, thi công và sơn bả hoàn thiện trần thạch cao tòa nhà NO-DV03" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp, thi công và sơn bả hoàn thiện trần thạch cao tòa nhà NO-DV03" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội
05.03.2021

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp vật tư, thi công chống thấm vệ sinh logia, phòng kỹ thuật, tầng mái tòa nhà NO-DV03" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp vật tư, thi công chống thấm vệ sinh logia, phòng kỹ thuật, tầng mái tòa nhà NO-DV03" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội
26.02.2021

Thư mời chào giá gói thầu: Khoan khảo sát địa chất giai đoạn 2 - Dự án: Nam Đông Hương - Địa điểm: Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Thư mời chào giá gói thầu: Khoan khảo sát địa chất giai đoạn 2 - Dự án: Nam Đông Hương - Địa điểm: Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
18.12.2020

Thư mời chào giá gói thầu: "Sản xuất cung cấp, thi công ép cọc thí nghiệm và ép cọc đại trà cọc bê tông D300" - hạng mục công viên trung tâm Eco Central park thuộc dự án Khu dân cư Tân Thuận Tây-Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Thư mời chào giá gói thầu: "Sản xuất cung cấp, thi công ép cọc thí nghiệm và ép cọc đại trà cọc bê tông D300" - hạng mục công viên trung tâm Eco Central park thuộc dự án Khu dân cư Tân Thuận Tây-Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh