22.02.2022

Thư mời chào giá gói thầu: "Thi công hạng mục hoàn thiện xây, trát, ốp lát trong nhà và sân vườn ngoài nhà " thuộc Dự án "Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia" - tại Hòa Lạc, Thạch Thất, TP Hà Nội

Thư mời chào giá gói thầu: "Thi công hạng mục hoàn thiện xây, trát, ốp lát trong nhà và sân vườn ngoài nhà "  thuộc Dự án "Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia" - tại Hòa Lạc, Thạch Thất, TP Hà Nội
22.02.2022

Thư mời chào giá gói thầu: "Thi công kết cấu và xây trát ngoài nhà" thuộc Dự án "Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia" - tại Hòa Lạc, Thạch Thất, TP Hà Nội

Thư mời chào giá gói thầu: "Thi công kết cấu và xây trát ngoài nhà"  thuộc Dự án "Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia" - tại Hòa Lạc, Thạch Thất, TP Hà Nội
13.01.2022

Thư mời chào giá gói thầu: " Cung cấp, lắp đặt kính ốp khu bếp - tòa NO-DV04" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội

Thư mời chào giá gói thầu: " Cung cấp, lắp đặt kính ốp khu bếp - tòa NO-DV04" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội
05.01.2022

Thư mời chào giá gói thầu: "TCung cấp và lắp đặt kèm theo đào tạo, hướng dẫn vận hành hệ thống thang rác tòa NO-DV04" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội

Thư mời chào giá gói thầu: "TCung cấp và lắp đặt kèm theo đào tạo, hướng dẫn vận hành hệ thống thang rác tòa NO-DV04" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội
21.12.2021

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp, lắp đặt tủ bếp - tòa NO-DV04" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội

Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp, lắp đặt tủ bếp - tòa NO-DV04" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội
16.12.2021

Thư mời chào giá gói thầu: "Thiết kế, cung cấp, thi công, nghiệm thu đóng điện TBA Kiosk 2x1000kVA - tòa NO-DV04" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội

Thư mời chào giá gói thầu: "Thiết kế, cung cấp, thi công, nghiệm thu đóng điện TBA Kiosk 2x1000kVA - tòa NO-DV04" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội