Thư mời chào giá gói thầu: "Tư vấn quan trắc chuyển vị hệ văng cừ tòa NO-DV01" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội

18.11.2021
Thư mời chào giá gói thầu: "Tư vấn quan trắc chuyển vị hệ văng cừ tòa NO-DV01" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai kính gửi các quý Công ty Thư mời chào giá gói thầu: "Tư vấn quan trắc chuyển vị hệ văng cừ tòa NO-DV01" - thuộc dự án Rose Town - Km 9 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội
Thời gian nộp hồ sơ chào giá : Trước 17h ngày 16/11/2021