Thư mời chào giá gói thấu: "Thiết kế Website Công ty"

14.07.2021
Thư mời chào giá gói thấu: "Thiết kế Website Công ty"
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai kính gửi các quý Công ty Thư mời chào giá gói thấu: "Thiết kế Website Công ty"
Thời gian nhận hồ sơ từ 08h00' ngày 14/07/2021 đển 17h00' ngày 20/07/2021