Thư mời chào giá gói thầu: "Cho thuê cần phân phối bê tông "

22.11.2022
Thư mời chào giá gói thầu: "Cho thuê cần phân phối bê tông "

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai kính gửi các quý Công ty Thư mời chào giá gói thầu: "Cho thuê cần phân phối bê tông " 
Thời gian nộp hồ sơ chào giá : Trước 17h ngày 28/11/2022