Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025

27.05.2020
Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đã long trọng tổ chức thành công Đại hội đảng bộ lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong một ngày 23 tháng 5 năm 2020.
 
Đại hội vinh dự được đồng chí Nguyễn Thị Tâm, Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận Hà Đông, Tổ trưởng Tổ công tác cùng các thành viên Tổ công tác số 4 chỉ đạo đại hội Đảng bộ Công ty,Thay mặt Đảng ủy quận Hà Đông về dự và chỉ đạo Đại hội.
 
Đại hội vinh dự được đón ông Bùi Khắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Kim Mạnh Hà, Tổng Giám đốc Công ty về dự và chúc mừng Đại hội. 
 
IMG_3388.JPG
Đồng chí Nguyễn Thị Tâm - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận Hà Đông phát biểu chỉ đạo Đại hội
       
IMG_3400.JPG
Đồng chí Nguyễn Thị Tâm - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo cùng ông Bùi Khắc Sơn - CTHĐQT Công ty tặng hoa Đại hội

Sau 1 ngày làm việc tích cực, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao. Đại hội Đảng bộ công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung, chương trình đã đề ra. Đại hội đã thảo luận và thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã thảo luận, bổ sung vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và dự thảo Văn kiện của Quận ủy quận Hà Đông lần thứ 21. Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ công ty khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 09 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hà Đông 3 đồng chí (2 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội và biểu quyết các chỉ tiêu chính phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025. 

      
         Một số hình ảnh về thực hiện Đại hội.
 
IMG_3327.JPG        
Đồng chí Vũ Ngọc Nho, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ  2015-2020  đọc diễn văn khai mạc Đại hội
 
IMG_3371.JPG 
Đồng chí Đặng Đình Dần , Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ  2015-2020 báo cáo chính trị trước Đại hội
 
IMG_3329.JPG
Đồng chí Vũ Ngọc Nho, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020  báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020
 
IMG_3465.JPG
Bà Nguyễn Thị Tâm - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo cùng Ông Kim Mạnh Hà - TGĐ Công ty  tặng hoa BCH Đảng bộ khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025
 
IMG_3475.JPG
Đồng chí Nguyễn Cao Thắng, Bí thư Đảng ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu cảm ơn Đại hội
 
IMG_3382.JPGĐồng chí Dương Đình Thắng Bí thư Chi bộ 4 thạm luận trước Đại hội

 

IMG_3353.JPG    Đồng chí Lại Tuấn Ngọc, Bí thư Chi bộ 1 thạm luận trước Đại hội
IMG_3435.JPG
Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

IMG_3472.JPG

Đồng chí Nguyễn Cao Thắng, Bí thư Đảng ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đọc diễn văn bế mạc Đại hội  

 
        Và một số hình ảnh khác (quang cảnh Đại hội, chào cờ .v.v…)

 
IMG_3321.JPG
 
IMG_3312.JPG

 
IMG_3330.JPG

 
IMG_3344.JPG          

 
IMG_3359.JPG          
 

 
IMG_3369.JPG          
 

 
IMG_3413.JPG          
 

 
IMG_3427.JPG