Pages Icon
Tin tức sự kiện
[15.08.2018]
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: " Vận chuyển cốp pha giáo chống ringlock"

Details

[07.08.2018]
Thư mời chào giá gói thầu: "Tư vấn quan trắc lún, nghiêng công trình" của Cong trịnh "Tòa nhà NO-DV02" thuộc dự án khu văn Phòng Giao dịch, nhà ở...
[30.07.2018]
Xuân Mai Corp với Lễ hội đường phố “Tinh hoa Hà Nội - Hội tụ và tỏa sáng”
[28.06.2018]
Thư mời chào giá gói thầu: "Đào đất tầng hầm, đập đầu cọc khoan nhồi và vận chuyển - của công trình Tòa nhà NO-DV02, NO-DV03, NO-DV04 thuộc dự án Rose...
[14.06.2018]
Thanh lý xe Oto con Toyota Innova 33M-1764