Pages Icon
Tin Thi công Xây lắp
Xuân Mai Corp ký hợp đồng thiết kế, cung cấp thi công cọc 450x450 cho dự án Nhà máy Nhiệt Điện Thái Bình 2
Lượt xem : 13864
Ngày 06/03/2014, đại diện Liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai (XMC) đã ký kết hợp đồng với Tổng Công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam về việc thiết kế, cung cấp, thi công cọc 450x450 Móng Lò Hơi, Gian Bunker – Máy nghiền than tổ máy số 1 và tổ máy số 2 

Ngày 15/4/2014, hai bên đã tiếp tục ký kết Phụ hợp số 01 về việc Mở rộng Hợp đồng cho việc thiết kế, cung cấp, thi công cọc 450x450 cho Móng nhà Tuabin và móng Nhà điều kiển trung tâm

Các thông tin chính của hợp đồng cụ thể như sau:

- Chủ đầu tư: Tổng Công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam
- Địa điểm: Mỹ Lộc, Thái Thụy, Thái Bình
- Quy mô công trình: Tổng số md cọc BTCT DƯL tiền chế 450x450: 204.679 md.
- Giá trị của hợp đồng và Phụ lục số 01 là 351.421.188.530 đồng.