Pages Icon
Tin Thi công Xây lắp
Xuân Mai Corp ký hợp thi công dự án Thành phần Khu nhà ở cao tầng CT2 – Khu đô thị Thành phố giao lưu
Lượt xem : 18531

Tại dự án này, XMC đã liên tiếp ký kết hợp đồng thực hiện các phần việc tại dự án, cụ thể là các hợp đồng sau:
Ngày 03/03/2014 - Thi công Kết cấu phần thân từ cốt -9,30m đến cốt +14,40m Nhà 21B6&B7
Ngày 20/03/2014 - Cung cấp cấu kiện công trình nhà 21B4&B5
Ngày 05/05/2014 - Cung cấp cấu kiện 02 tầng hầm ngoài khối nhà cao tầng
Ngày 05/05/2014 - Cung cấp cấu kiện 02 tầng hầm ngoài khối nhà cao tầng Nhà 21B6&B7
Ngày 25/06/2014 - Cung cấp cấu kiện các khối nhà 27A1,27A2,27A3 đến Cos +14,4m
Ngày 25/06/2014 - Thi công nhà 21B6&B7 từ tầng 3 đến mái
Ngày 02/07/2014 - Cung cấp cấu kiện các khối nhà 27A1,27A2,27A3 từ cos +14,4m đến mái

nha cao tang ct2
XMC ký hợp thi công dự án Thành phần Khu nhà ở cao tầng CT2 – Khu đô thị Thành phố giao lưu

Các thông tin chính của hợp đồng cụ thể như sau:

- Khách hàng: Công ty CP Ngôi Sao An Binh
- Địa điểm: Số 234 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Quy mô công trình: 7 khối nhà cao từ 21 đến 27 tầng với 2 tầng hầm, với tổng diện tích xây dựng 262.546m2.
- Giải pháp kết cấu: Kết cấu công trình được thi công theo công nghệ xây dựng của XMC - Phương án sử dụng cấu kiện bê tông cốt thép dự ứng lực tiền chế căng trước kết hợp với bê tông cốt thép tại công trường.
- Tổng giá trị 07 hợp đồng là 256.106.170.541 đồng.