Pages Icon
Tin Công ty
[29.08.2016]
Ngày 27 tháng 8 năm 2016  Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đã Tổ chức hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực...

Details

[06.08.2016]
Ngày 06/08/2016, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai tổ chức hội nghị “Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng triển...
[22.07.2016]
Trong các ngày 06/07/2016 và 22/07/2016, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai tổ chức lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát,...
[08.07.2016]
Thông báo đến nhận cổ tức năm 2015