Pages Icon
Tin Thi công Xây lắp
[22.08.2013]
Ngày 22/08/2013, Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai (XMC) đã ký kết hợp đồng với Công ty CP Đầu tư Bất động sản An Bình về việc...

Details

[07.01.2013]
Ngày 07/1/2013, Công ty Cổ phần Him Lam đã thông báo Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai (XMC) trúng thầu Dự án “Chung cư tái định...
[24.12.2012]
Ngày 24/12/2012, Công ty TNHH MTV Phát triển Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân...
[24.12.2012]
Ngày 24/12/2012, Công ty TNHH MTV Phát triển Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân...
[17.09.2012]
Ngày 17/09/2012, Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai (XMC) đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Đầu tư Phát triển sản xuất Hạ Long...