Pages Icon
Tin Thi công Xây lắp
[06.10.2014]
Ngày 17/09/2012, Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai (XMC) đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Đầu tư Phát triển sản xuất Hạ Long...

Details

[06.03.2014]
Ngày 06/03/2014, đại diện Liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai (XMC) đã ký kết hợp đồng với Tổng Công ty Xây lắp...
[03.03.2014]
XMC đã liên tiếp ký kết hợp đồng thực hiện các phần việc tại dự án, cụ thể là các hợp đồng sau
[01.01.2014]
Hợp tác cùng phát triển là mục tiêu và cốt lõi của hoạt động kinh doanh. Chính vì vậy, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai luôn chú trọng đến...
[06.12.2013]
Ngày 06/12/2013, Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai (XMC) đã ký kết hợp đồng với Công ty CP Đầu tư Thiết kế và Xây dựng Việt Nam...