Pages Icon
Tin Thi công Xây lắp
[20.01.2015]
Ngày 04/11/2014 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đã tiến hành ký kết với Công ty TNHH Bất động sản và Xây dựng Việt Hưng về việc thieét kế, cung...

Details

[27.12.2014]
Ngày 27/12/2014, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đã ký kết hợp đồng với Công ty CP Xây dựng và Thương mại VT về việc Cung ứng vật tư thiết bị,...
[18.11.2014]
Ngày 18/11/2014 Xuân Mai Corp đã tiến hành ký kết với Công ty CP Đầu tư Thiết kế và Xây dựng Việt Nam về việc sản xuất, vận chuyển cấu kiện bê tông...
[06.10.2014]
Ngày 15/11/2011, Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai (XMC) đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Đầu tư Phát triển sản xuất Hạ Long...
[06.10.2014]
XMC được tiếp tục tham gia đấu thầu các dự án tại tỉnh Quảng Ninh