Pages Icon
Tin tức
[05.09.2016]
Công bố phát hành 1.000 trái phiếu với giá trại 1 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm.

Details

[29.08.2016]
Ngày 27 tháng 8 năm 2016  Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đã Tổ chức hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực...
[06.08.2016]
Ngày 06/08/2016, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai tổ chức hội nghị “Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng triển...