Pages Icon
Tin Mời thầu
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: "Thi công cọc khoan nhồi đại trà nhà NO-DV01; Thi công tường vây tòa nhà NO-DV01, NO-DV03, NO-DV04"
Lượt xem : 107
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai  kính gửi các quý Công ty Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: "Thi công cọc khoan nhồi đại trà nhà NO-DV01; Thi công tường vây tòa nhà NO-DV01, NO-DV03, NO-DV04"
Thời gian nộp hồ sơ của nhà thầu là: Từ 10h00 ngày 01/12/2018 đến 10h ngày 05/12/2018
Thời gian nộp hồ sơ chào giá : Trước 12h ngày 07/12/2018
Thư mời chào giá