Pages Icon
Tin Mời thầu
Thư mời chào giá gói thầu: "Đào đất tầng hầm, đập đầu cọc khoan nhồi và vận chuyển - của công trình Tòa nhà NO-DV02, NO-DV03, NO-DV04 thuộc dự án Rose Town"
Lượt xem : 1468
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai  kính gửi các quý Công ty Thư mời chào giá gói thầu: "Đào đất tầng hầm, đập đầu cọc khoan nhồi và vận chuyển - của công trình Tòa nhà NO-DV02, NO-DV03, NO-DV04 thuộc dự án Rose Town"
Thời gian nhận hồ sơ chào giá từ 28/06/2018 đến 04/07/2018.
Thời gian nộp hồ sơ của nhà thầu là: Trước ngày 04/07/2018