Pages Icon
Tin Mời thầu
Thư mời chào giá cạnh tranh "Gói thầu cung cấp, thi công hệ thống xử lý nước thải cho dự án HH2 Dương Nội khu 2"
Lượt xem : 4157
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai  kính gửi các quý Công ty Thư mời chào giá cạnh tranh "Gói thầu cung cấp, thi công hệ thống xử lý nước thải cho dự án HH2 Dương Nội khu 2"

Thời gian nhận hồ sơ chào giá từ 14h 00' ngày 25/04/2017  đến 17h00' ngày 29/04/2017
Thời gian nộp hồ sơ của nhà thầu là: Trước 17h00' ngày 06 tháng 05 năm 2017