Pages Icon
Tin Mời thầu
Thư mời chào giá cạnh tranh gói cửa chống cháy công trình 02 tòa K, L dự án HH2 Dương Nội Khu 2
Lượt xem : 2481
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai  kính gửi các quý Công ty Thư mời chào giá cạnh tranh gói cửa chống cháy công trình 02 tòa K, L dự án HH2 Dương Nội Khu 2

Thời gian nhận hồ sơ chào giá từ 09h00' ngày 13/03/2017 đến 17h ngày 17/03/2017.
Thời gian nộp hồ sơ của nhà thầu là: Trước 17h00' ngày 20 tháng 03 năm 2017