Pages Icon
Tin Mời thầu
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu "Tư vấn quan trắc lún, nghiêng công trình lân cận" thuộc công tình 2 tòa K,L dự án HH2 Dương Nội
Lượt xem : 772
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai  kính gửi các quý Công ty Thư mời chào giá cạnh tranh cung cấp gói thầu  "Tư vấn quan trắc lún, nghiêng công trình lân cận" thuộc công tình 2 tòa K,L dự án HH2 Dương Nội.

Thời gian mua hồ sơ chào giá từ 14h00' ngày 23/12/2016.
Thời gian nộp hồ sơ của nhà thầu là: Trước 17h00' ngày 08 tháng 01 năm 2017