Pages Icon
Tin Mời thầu
[09.03.2019]
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: "Cung cấp và lắp đặt Cửa chống cháy, cửa thép kỹ thuật cho tòa nhà NO-DV02"

Details

[09.03.2019]
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: "Cung cấp và lắp đặt Bàn đá khu bếp cho tòa nhà NO-DV02"
[06.03.2019]
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: "Cung cấp và lắp đặt (kèm theo đào tạo, hướng dẫn vận hành) Thang rác cho tòa nhà NO-DV02"
[27.02.2019]
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: "Cung cấp, gia công và lắp đặt Lan can logia, cầu thang cho tòa nhà NO-DV02"
[27.02.2019]
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: "Cung cấp và lắp đặt (kèm theo đào tạo, hướng dẫn vận hành) hệ thống thang máy"