Pages Icon
Tin Mời thầu
[14.11.2018]
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: "Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang rác"

Details

[14.11.2018]
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: "Cung cấp và lắp đặt bàn đá khu bếp"
[30.10.2018]
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: "Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy"
[15.08.2018]
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: " Vận chuyển cốp pha giáo chống ringlock"
[07.08.2018]
Thư mời chào giá gói thầu: "Tư vấn quan trắc lún, nghiêng công trình" của Cong trịnh "Tòa nhà NO-DV02" thuộc dự án khu văn Phòng Giao dịch, nhà ở...