Pages Icon
Tin Mời thầu
[05.01.2019]
Thư mời chào giá gói thầu: "Vận chuyển cấu kiện bê tông cốt thép tiền chế"
[28.12.2018]
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: "Vận chuyển tấm tường Acotec – Xuân Mai. Công trình: Citadines Marine Hạ Long. Địa điểm xây dựng: Phường Hùng...
[14.11.2018]
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: "Cung cấp và lắp đặt kính ốp bếp"
[14.11.2018]
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: "Cung cấp và lắp đặt cửa gỗ"