Pages Icon
Tin Mời thầu
[19.03.2019]
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: "Cung cấp và lắp đặt Kính bếp cho tòa nhà NO-DV02"

Details

[19.03.2019]
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: "Cung cấp và lắp đặt Cửa gỗ cho tòa nhà NO-DV02"
[19.03.2019]
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: "Cung cấp và lắp đặt Tủ bếp cho tòa nhà NO-DV02"
[18.03.2019]
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: Cung cấp và lắp đặt Cửa sổ nhôm kính, vách kính, vách kính tắm cho tòa nhà NO-DV02""
[11.03.2019]
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: "Cung cấp và lắp đặt Sàn gỗ, nẹp chân tường cho tòa nhà NO-DV02"