Pages Icon
Tin Mời thầu
[28.06.2018]
Thư mời chào giá gói thầu: "Đào đất tầng hầm, đập đầu cọc khoan nhồi và vận chuyển - của công trình Tòa nhà NO-DV02, NO-DV03, NO-DV04 thuộc dự án Rose...

Details

[14.06.2018]
Thanh lý xe Oto con Toyota Innova 33M-1764
[12.06.2018]
Thư mời chào giá gói thầu: "Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dung -
[08.06.2018]
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: "Cung cấp thi công ép nhổ cừ Larsen, cung cấp và thi công hệ văng chống"
[07.06.2018]
Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp dịch vụ - thiết bị, lắp đặt hệ thống họp truyền hình trực tuyến"