Pages Icon
Tin Mời thầu
[04.10.2019]
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: "Cung cấp hàng rào thép bảo vệ vòng...

Details

[29.05.2019]
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: "Cung cấp, thi công và lắp đặt mô...
[27.05.2019]
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: "Thi công sơn, cung cấp và lắp đặt...
[03.05.2019]
Thư mời chào giá gói thầu: "Thi công sửa chữa Chống thấm mái cho tòa nhà CT1 Ngô Thì Nhậm"