Pages Icon
Tin Mời thầu
[18.03.2019]
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: Cung cấp và lắp đặt Cửa sổ nhôm kính, vách kính, vách kính tắm cho tòa nhà NO-DV02""

Details

[11.03.2019]
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: "Cung cấp và lắp đặt Sàn gỗ, nẹp chân tường cho tòa nhà NO-DV02"
[09.03.2019]
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: "Cung cấp và lắp đặt Cửa chống cháy, cửa thép kỹ thuật cho tòa nhà NO-DV02"
[09.03.2019]
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: "Cung cấp và lắp đặt Bàn đá khu bếp cho tòa nhà NO-DV02"
[06.03.2019]
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: "Cung cấp và lắp đặt (kèm theo đào tạo, hướng dẫn vận hành) Thang rác cho tòa nhà NO-DV02"