Pages Icon
Tin Mời thầu
[14.06.2018]
Thanh lý xe Oto con Toyota Innova 33M-1764

Details

[12.06.2018]
Thư mời chào giá gói thầu: "Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dung -
[08.06.2018]
Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu: "Cung cấp thi công ép nhổ cừ Larsen, cung cấp và thi công hệ văng chống"
[07.06.2018]
Thư mời chào giá gói thầu: "Cung cấp dịch vụ - thiết bị, lắp đặt hệ thống họp truyền hình trực tuyến"
[31.05.2018]
Thư mời chào giá gói thầu: "Đào đất, đập đầu cọc - thuộc dự án Khối nhà cao tầng CT1, CT2, CT3 công trình hỗn hợp Thịnh Phát, Khu đô thị Đông Hương,...