Pages Icon
Lĩnh vực hoạt động
[29.09.2014]
Hiện nay, nhôm kính là một sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong đời sống cũng như trong các công trình xây dựng. Công ty C chúng tôi nhận thi công...

Details

[29.09.2014]
Trạm trộn Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú ( trạm trộn bê tông Đạo Tú).
[29.09.2014]
Đây là hệ trạm trộn dạng đứng xe skip được viện máy IMI chế tạo, hệ nồi trộn kiểu cưỡng bức kiểu cánh tay đảo trộn, bê tông được trộn đều nhanh chóng...
[29.09.2014]
Đây là hệ trạm trộn dạng tháp của Liên Xô chế tạo, hệ nồi trộn kiểu cưỡng bức hành tinh nên bê tông được nhào trộn...