Pages Icon
Đầu tư, kinh doanh bất động sản
Khu nhà ở xã hội Phường Bửu Long
Lượt xem : 1862
Tên dự án Dự án đầu tư Khu nhà tạm cư tại Phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai
Năm thực hiện: 2010 - 2015
Tổng mức đầu tư: 74.800.000.000 đồng
Địa điểm: Phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Diện tích khu đất: 6.508,8 m2
Diện tích xây dựng: 2.825 m2
Tổng số căn hộ: 184 căn
Quy mô: 05 tòa - 5 tầng