Pages Icon
Đầu tư, kinh doanh bất động sản
Dự án chung cư Bình Trị Đông B, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Lượt xem : 1369

a. Chủ đầu tư: Dự án chuyển từ Hợp đồng hợp tác đầu tư theo Hợp đồng số 02/HĐHTĐT-2009 ngày 28/11/2009 với Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Hai Thành (giá trị góp vốn hợp tác đầu tư của XMC 37,86 tỷ đồng) sang Tổng thầu xây lắp. Dự án hợp tác đầu tư được thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24/11/2009.

b. Địa điểm: Phường Bình Trị Đông B, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

c. Quy mô dự án:

- Diện tích dự án 5.824 m2, dự án xây dựng tòa nhà 12 tầng, diện tích xây dựng 2.172 m2, diện tích sàn 30.521 m2.

d. Tổng mức đầu tư: 232 tỷ đồng.

e. Hình ảnh của dự án:


chung cu binh tri dong

Dự án chung cư Bình Trị Đông