Pages Icon
Sản xuất công nghiệp & vật liệu xây dựng
Sản xuất CK bê tông DUL
Lượt xem : 1771

Cấu kiện cột nhà công nghiệp

Dầm cầu dự ứng lực

Cấu kiện dầm


Cấu kiện tấm sàn


Tấm sàn Hallow-core

Máy SX sàn Hollow-core


Sản xuất bản thang

Cọc bê tông dự ứng lưc

Cừ bê tông dự ứng lực

Cọc ly tâm

Tấm sàn Halowcore

Dầm dự ứng lực


Ống cống

Cống hộp

Tấm tường bê tông

Tấm tường bê tông

Vận chuyển dầm Super T

Kèo bê tông dự ứng lực