Pages Icon
Achievements


Trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, dù có những giai đoạn vô cùng khó khăn, thử thách nhưng tập thể gần 4000 cán bộ công nhân viên của Tổng công ty Xuân Mai luôn kiên trì, ngày đêm nghiên cứu ứng dụng công nghệ khoa học mới để đưa Công ty vượt qua khó khăn và đứng vững trong ngành xây dựng đóng góp to lớn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với những nỗ lực không ngừng, Tổng công ty Xuân Mai đã được Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban ngành ghi nhận qua những giải thưởng
 • Trusted Stock Trademark 2010

  Background

  Trusted Stock Trademark 2010

  Trusted Stock Trademark 2010 for representative enterprise on Vienamese stock market.
 • State Award for Sicence and Technology

  Background

  State Award for Sicence and Technology

  In 2005, Xuan Mai is the first enterprise in the construction industry to receive the State Award for Science and Technology for the project: Applying pretensioning concrete structures production technology for constructions in Vietnam.

 • Assuring the improvement of the quality of constructions and products

  Background

  Assuring the improvement of the quality of constructions and products

  Ministry of Construction and Trade union of Construction offered the Certificate: “Assuring the improvement of the quality of constructions and products” Decision No. 789/BXD-CĐXDVN Mai 17, 2006.