Pages Icon
Dự án, công trình
Công trình giao thông, thủy điện
Xem toàn bộ danh sách nhóm dự án >>>
Tên dự án : Cầu Bãi Cháy - Tp. Hạ Long
Với đội xe chuyên dụng cùng với hệ thống cốp pha chuyên dụng công ty đã sản xuất vận chuyển nhiều loại dầm cầu từ 9 đến 33 m phục vụ các công trình giao thông công cộng: Dầm cầu Quý cao dài 33m, dầm cầu QL18, Dầm cầu vượt Thanh Bình,…
Tên dự án: Cầu Bãi Cháy
Địa điểm: TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Năm thực hiện: 2003 - 2006
Design-build by Xuan Mai Corp