Pages Icon
Dự án, công trình
Các công trình giao thông
Xem toàn bộ danh sách nhóm dự án >>>
Tên dự án : Cầu Bãi Cháy - Tỉnh Quảng Ninh
Với đội xe chuyên dụng cùng với hệ thống cốp pha chuyên dụng công ty đã sản xuất vận chuyển nhiều loại dầm cầu từ 9 đến 33 m phục vụ các công trình giao thông công cộng: Dầm cầu Quý cao dài 33m, dầm cầu QL18, Dầm cầu vượt Thanh Bình,…