Pages Icon
Dự án, công trình
Gia công lắp dựng kết cấu thép
Xem toàn bộ danh sách nhóm dự án >>>
Tên dự án : Xử lý nền móng Toà nhà cao tầng CT2 – Tô Hiệu

Địa điểm: Tô Hiệu – Hà Đông – Hà Nội.

Diện tích sàn xây dựng điển hình: 1.200(m2).

Gia công lắp dựng kết cấu thép