Pages Icon
Dự án, công trình
Tên dự án : Trung tâm thương mại Mê Linh Plaza
Địa điểm: Thành phố Hà Nội
Năm thực hiện: 2006 - 2007
Diện tích: 13.900 m2
Design-build by Xuan Mai Corp