Pages Icon
Dự án, công trình
Tên dự án : Khu chung cư Nại Hiên Đông
Địa điểm: Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
Design-build by Xuan Mai Corp